НОВИ КОНКУРСИ
"ЗВЕЗДЕН МИГ" 2021

СЪЗДАЙ КОНКУРС

ЗА ОРГАНИЗАТОРИ НА ОНЛАЙН КОНКУРСИ

Фондация „Звезден старт на таланти“ предоставя за възмездно ползване професионална платформа за провеждане на фото, аудио, видео и текстови /есе/ онлайн конкурси.

Какви възможности се предоставят в онлайн платформата за организиране и провеждане на онлайн конкурси?

 • Конкурсите се публикуват в сайта: https://competitions.zst-bg.org/, съобразно вида на конкурса и сферата, в която е;
 • Едновременно могат да се провеждат различни видове онлайн конкурси- фото, аудио, видео и текстови /есе, поезия и т.н./;
 • При попълване формите за участие и гласуване, участника се отвежда в самата платформа на конкурса и съответната категория. Под категория се има предвид- певци, инструменталисти, художници, поети, възрастови групи и т.н.;
 • Администратор задава начало и край на конкурса, предварително съгласувано с организатора;
 • След като приемането на участници е приключило, формата за регистриране на участие се скрива и остават само заявилите и одобрени за участие;
 • В реално време се проследяват дадените вота за участниците в конкурса;
 • Има възможност за подреждане в реално време на участниците, според дадените вота;
 • Споделяне на участника в социалните мрежи за по-голямо популяризиране;
 • Администратор настройва платформата за броя на даването на вот: веднъж на ден, веднъж на всеки час, веднъж за периода на гласуване, според изисквания на организатора;
 • Организаторите на конкурса могат да популяризират своите спонсори, като се поставят техни банери в сайта и платформата на конкурсите.
 • Ако организаторите на конкурса имат жури, използването на платформата е прекрасна възможност за лесно и бързо преглеждане и оценяване на участника като журито влезе в съответната категория и възрастова група, където са поместени конкурсните материали.

 Администриране на конкурса от страна на фондация „Звезден старт на таланти“:

 • Предварително създаване на категории за конкурса, подадени от организатора;
 • Настройване на платформата за конкурса: начало и край на гласуване, даване на вот- на час, на ден, за периода на гласуване;
 • След попълване от участника на формата за регистрация в конкурса и конкретната категория, администратор преглежда постъпилите заявки и съответно одобрява или отхвърля дадена заявка;
 • Подаване отчет за броя на участниците в конкурса по категории;
 • Настройване на платформата за начало на конкурса /скриване на формата за регистрация на участници/
 • Настройване брояча за продължителността на конкурса;
 • Предоставяне на организаторите на конкурса детайлен отчет за участниците по категории и дадените вотове за всеки един от тях след приключване на гласуването.

Ангажимент от страна на организатора на конкурса:

За цялата дейност по администриране провеждането на конкурса, Фондация „Звезден старт на таланти“ получава 20% дарение от конкурсната такса на всеки един участник, но не по-малко от 100 лева за целия конкурс, като в тази сума включва безплатно изработване на форми за конкурса до 2 конкурсни категории!

Ако организаторът няма конкурсни такси, заплаща на фондация „Звезден старт на таланти“ дарение от 100 лева за администриране  на конкурса за една категория. Ако конкурсът е в повече категории, организатора заплаща допълнително по 10 лева за всяка следваща категория.

Предоставените дарения се използват за поддръжка и подкрепа в развитието на единствената в България лицензирана детска и младежка телевизия STARTtv- https://starttv.bg/

ДОПЪЛНИТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ: Организираният конкурс може да се излъчва по телевизия STARTtv- https://starttv.bg/ , добавяне на различни текстови съобщения, вграждане на рекламни клипове  в самото видео съдържание. Има възможност видео съдържанието от конкурса, което е заредено за излъчване в телевизията с всички текстови съобщения и рекламни клипове, да бъде излъчвано на живо и в социалните мрежи за по-голяма популярност.

Който има интерес, моля да се свърже с нас за получаване на конкретна информация като изпрати имейл на: media@zst-bg.org !